Website BIOSIA Oranic – Trà hữu cơ vùng cao

Website BIOSIA Oranic – Trà hữu cơ vùng cao

Với yêu cầu của khách hàng là thiết kế 1 trang tin tức kết hợp bán hàng cho khách hàng trong nước và các nước EURO về ngành chè Việt Nam. Tài đã xây dựng một trang web thương mại điện tử với các công cụ bán hàng, tin tức và giới thiệu doanh nghiệp.
Một số tính năng nổi bật của trang web này:

  • Giới thiệu thông tin hoạt động và kinh doanh
  • Trang thương mại điện tử tích hợp thanh toán online
  • Tích hợp quy trình bán hàng: Activecampaign.
  • Đa ngôn ngữ, đa cửa hàng
  • Trang đăng ký, đăng nhập