Website BTM Aerospace

Website BTM Aerospace

BTM Aerospace là website giới thiệu công ty và dịch vụ hàng không. Với đặc thù kinh doanh B2B, việc lựa chọn màu sắc cần trang nhã, dễ sử dụng và giao diện trực quan.

Tài rất hân hạnh được thiết kế cho khách hàng BTM Aerospace với những yêu cầu như sau:

  • Thiết kế hiện đại giao diện dark mode
  • Hình ảnh bản quyền
  • Tích hợp trình tải trước(preloader) có logo
  • Cấu hình riêng trang tuyển dụng
  • Đa ngôn ngữ tiếp cận khách hàng quốc tế.
  • CTA tự nhiên