Một buổi học Thưởng lãm nghệ thuật có gì?

Chủ nhật vừa rồi mình có tham dự một buổi trải nghiệm Dạo bước mùa thu – học thưởng lãm nghệ thuật cùng Heritage Space và Sakédemy. Lần đầu tiên mình tham gia một buổi xem tranh dành cho những người không có kiến thức nền về nghệ thuật, có thể tiếp cận nghệ thuật […]