Với yêu cầu của khách hàng là thiết kế 1 trang tin tức kết hợp bán hàng cho khách hàng trong nước và các nước EURO về ngành chè Việt Nam. Tài đã xây dựng một trang web thương mại điện tử với các công cụ bán hàng, tin tức và giới thiệu doanh nghiệp.
Một số tính năng nổi bật của trang web này:

Leave a Reply

Your email address will not be published.