Eagle Flight Training – Trường hàng không New Zealand có nhu cầu thiết kế website giới thiệu về công ty cung cấp thông tin về nghề hàng không đồng thời quảng bá dịch vụ huấn luyện bay và tuyển sinh học viên. Một số yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi đã thực hiện như sau:

Tài đã tham gia lên sitemap, trình bày demo, dựng lên website và tiến hành bàn giao cho khách hàng. Đến nay mỗi tháng website cung cấp thông tin về khóa học phi công cho hàng ngàn user truy cập.

Leave a Reply

Your email address will not be published.