Website TUVA – Sáng kiến truyền thông xã hội

Website TUVA – Sáng kiến truyền thông xã hội

TUVA Communications – Sáng kiến truyền thông được ra đời để để đồng hành cùng các tổ chức xã hội. Mình đã tham gia thiết kế, xây dựng trang web, cấu hình trang web.
Một số điểm nổi bật như:

  • Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu mới cho TUVA Communication
  • Thiết kế hình ảnh minh họa bằng AI.
  • Tối ưu hóa tốc độ tải và hình ảnh động.
  • Onepage có thể được chuyển đổi thành multipage sau này.