Tài đã tham gia thiết kế và dựng website cho công ty URAH Network – Agency về truyền thông sáng tạo.

Website làm nổi bật các sản phẩm, dịch vụ của công ty: Sản xuất nội dung sách, truyện tranh, hoạt hình, kênh thông tin trực tuyến, kịch bản (chương trình truyền hình, chiến dịch truyền thông, …)

Một số yêu cầu (brief) chính là:

Leave a Reply

Your email address will not be published.