Website URAH Network – Digital Transformation Agency

Website URAH Network – Digital Transformation Agency

Vai trò của tôi

UI/UX Design
Web Development

Tài đã tham gia thiết kế và dựng website cho công ty URAH Network – Agency về truyền thông sáng tạo.

Website làm nổi bật các sản phẩm, dịch vụ của công ty: Sản xuất nội dung sách, truyện tranh, hoạt hình, kênh thông tin trực tuyến, kịch bản (chương trình truyền hình, chiến dịch truyền thông, …)

Một số yêu cầu (brief) chính là:

  • Thiết kế cho sáng tạo
  • Chủ đề màu tối
  • Nhận diện thương hiệu theo logo màu đen trắng
  • Phần hero-section ấn tượng
  • Offcanvas Menu
  • Tùy chỉnh trang tuyển dụng
Hợp tác với Tài ngay

Bạn cần xây dựng website? Liên hệ làm việc ngay hôm nay